Wheelgranny's Kaarsen

Voor elk bijzonder moment in je leven!

Wheelgranny's Gedichten

 

Ik heb vaak gedichten geschreven op bijzondere momenten in mijn leven!

Ik wil hier zo af en toe een gedichtje plaatsen. 

Deze keer een gedicht in het het kader van de naderende kerstdagen. Ik schreef het al in 1985, maar het is helaas nop steeds actueel vind ik!

 
VAN DUISTERNIS NAAR LICHT EN VREDE

Wij leven hier in het tijdperk van jachten en jagen;
van computers en verregaande techniek;
van de mens, die maatschappelijk wil slagen;
van de discussies over de medische ethiek. 

Om aan het beeld van deze westerse wereld te voldoen,
wordt er vooral ‘rationeel handelen’ verwacht.
Daardoor verarmen de emoties –het gevoel-
en wandelt menig ziel door donk’re nacht. 

Ik ga even terug –naar die donkere nacht-,
nu bijna tweeduizend jaar geleden.
Jezus de Verlosser werd ter wereld gebracht
en er werd tot Hem gezongen en gebeden. 

De duisternis werd door sterren en engelen verlicht,
die de herders bij het Kindje brachten.
Verwondering en blijdschap tekenden hun gezicht,
terwijl hun schaapkens buiten wachtten. 

Deze herders waren niet meer rationeel ingesteld,
maar lieten hun emoties –hun gevoelens- gaan.
Zij werden niet door allerlei vragen gekweld,
die ’n bedreiging vormen in ons bestaan. 

Van deze eenvoudige mensen kunnen wij nu nog leren:
“Volg die roepstem, volg het Licht”.
Door naar ons oergevoel terug te keren,
komt er vrede in onszelf, wellicht. 

Vanuit die innerlijke evenwichtigheid
kunnen we dan onze energie besteden
aan de opbouw van de nog toekomende tijd:
“De weg naar de totale WERELDVREDE!”

12 dec 1985
Tonnie